Kultura

Kultura

Co je kultura?

Sociálně zakotvené vzore vnímání a jednání, které si lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním…

Kultura

Kultura ve stolování

Během týdne není dostatek času na to, připravovat slavnostnější stůl nebo strávit u oběda hodinu, když na něj máme jen…